search
de / cs
Facebook logo
Meditace jako samozřejmá a léčivá součást života
Wellness

Meditace jako samozřejmá a léčivá součást života

Meditujete? Možná vás ten výraz irituje, protože o něm slyšíte na každém kroku. Nezaslouží si to! I když pro každého má různý význam, jeho podstata zůstává. Propojení se sebou samým, zklidnění těla i mysli. Očistný proces, který do svých programů začleňuje stále více klinik a resortů.

"Meditace může být definovaná jako progresivní utišovaní a zklidňovaní mysli do chvíle, než se projeví zdroj mysli, jemuž se také říká duše, čisté vědomí nebo pole plného potenciálu," říká Tanja Kovač z Ayurveda Beauty.

 

V průběhu běžného dne je naše mysl plně obsazena silným proudem myšlenek, které se převážně týkají minulosti nebo budoucnosti – přehráváme si v hlavě situace, které se staly a přemýšlíme o tom, co bude dál. Takto budujeme fantazie – jaké to bude, až se splní naše sny, nebo opačné, hororové scénáře – jaké to bude, když ne.

 

Nicméně mezi každou myšlenkou je prostor, takzvaná „mezera“. Během meditace se naše soustředění posouvá z rušné aktivity našeho mozku k tišším úrovním myšlenkového procesu, až nakonec „spadne do mezery“. Taková "mezera" má dvě klíčové kvality: Jednak je to pole ticha, jednak pole nekonečných možností. Protože mezi jednou myšlenkou a další myšlenkou spočívá možnost pro jakoukoli myšlenku!

 

V nitru ticha při meditaci zažívá naše tělo hluboký stav klidné ostražitosti, ve které se nám zpomalí dech, klesne tlak a puls, stejně jako klesne úroveň našich hormonů stresu. V podstatě se jedná o to, že meditace uklidňuje mysl. Když je mysl klidná, tělo relaxuje. Je zajímavé, že v západním světě relaxace hraničí s luxusem. Strašné přirovnání, když uvážíte, jak je relaxace léčivá pro celek mysli a těla.

 

Vědecky dokázaných účinků meditace je nespočet. Normalizuje krevní tlak. Posiluje imunitní systém. Redukuje záněty v těle. Zpomaluje proces stárnutí zvýšeným vylučováním enzymu Telomeráza. Redukuje stres, depresi, hněv a zmatenost. Posiluje pozitivní emoce, pocit klidu a relaxace. Posiluje koncentraci, paměť, schopnost učit se. Celkově posiluje sebevědomí. Navozuje lepší spánek, zvyšuje úspěšnost v práci a kontrolu vlastních myšlenek. Odbourává adiktivní chovaní (kouření, alkohol). Meditace celkově stimuluje schopnost organismu seberegenerovat a samoregulovat.

 

Mimo jiné meditace „vypíná“ nebo utlumuje projevy genů, které přispívají nemocem jako jsou diabetes, Alzheimer, autoimunitní onemocnění a některé typy rakoviny. Zároveň „zapíná“ neboli spouští projevy genů zodpovědných za dobré a pevné zdraví. Důvody, proč se někdo rozhodne meditovat, jsou různé. Důležité je, že každý kdo pravidelně medituje, získává jasné benefity na všech úrovních – fyzické, mentální, emotivní a spirituální. Nutnost „meditovat pravidelně“ může být velkou překážkou. Jako každá hygiena, i tato mentální očista, musí být dodržovaná každé ráno i večer. Zuby si běžně vyčistíme a nepřemýšlíme nad tím, zda na to máme čas a proč to děláme. Je to samozřejmé. A navíc:

        Zatímco důsledně denně meditujeme, expanduje naše povědomí a my zažíváme naši         
        esenciální podstatu, kterou je láska a čisté vědomí.

       Zatímco důsledně denně meditujeme, jsme součástí společnosti, která medituje, což podle
       Deepaka Chopry znamená, že jsme součástí kritické masy, která, když dosáhne počtu
       jednoho milionu pravidelně meditujících členů, změní strukturu světa. 

Meditace zlepšuje nejen celkový stav každého meditujícího jednotlivce, ale vytvořením kritické masy meditujících, zlepšuje stav společnosti. Každý, kdo medituje pravidelně, je součástí vyššího cíle.
Je jedno jak meditujeme, kdy meditujeme, jak dlouho meditujeme, důležité je, že meditujeme.

 

Ve zdravých hotelech vám často možnost řízených meditacích nabídnou v rámci svých ozdravných programů. Na začátek je dobré si vyzkoušet právě řízenou meditaci. Můžete si ji ale zkusit i v pražském salonu Ayurveda Beauty nebo o tom nepřemýšlet a pustit se do nich na vlastní pěst. Styl meditace je stejně jenom na vás...