search
de / cs
Facebook logo

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Best of Healthy Hotels prohlašují, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou námi považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

Seznam spolupracovníků Best of Healthy Hotels

Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost
E-mailový a telefonický kontakt na všechny spolupracovníky pro otázky týkající se osobních údajů je stejný: +420 774 955 798 a info@besfofhealhtyhotels.com

GDPR

Účelem obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které začíná platit od 25. května 2018, je vytvořit společná pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Nařízení se vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů fyzických osob ze států EU.

Celá řada principů vychází ze současných pravidel na ochranu údajů EU. Obecné nařízení o ochraně údajů má ale širší působnost, disponuje přísnějšími standardy a zahrnuje vysoké pokuty. Například vyžaduje nadstandardní souhlas pro používání údajů některých typů a rozšiřuje práva jednotlivců, pokud jde o přenositelnost údajů a přístup k nim. Dále zavádí účinnější vymáhací prostředky, které umožňují dozorovému úřadu za určitá porušení požadovat na společnostech pokuty ve výši až čtyř procent ročních tržeb.

Závazek a příprava ze strany Best of Healthy Hotels

Ochrana vašich údajů je pro Best of Healthy Hotels prioritou. Dodržujeme současné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů a stejně tak se zavazujeme k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Popis veškerých způsobů, kterými zpracováváme osobní údaje osob, naleznete v našich zásadách používání dat. Poskytneme vám prostředí pro vyjádření souhlasu s poučením pro nové i stávající uživatele.

I nadále budete mít kontrolu nad tím, jak jsou vaše osobní údaje používané.

Nejdůležitější práva občanů (subjektů údajů)

Být informován o nakládání s osobními údaji a o narušení bezpečnosti údajů.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz a právo být zapomenut (vymazání odkazů a souvislostí).

Hlavní povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

Povinnosti se vztahují na všechny instituce a firmy, které zpracovávají nebo shromažďují osobní údaje občanů EU. Jde o veřejnou správu, školy, zdravotnická zařízení, firmy se zaměstnanci, banky, e-shopy a další subjekty.

Uchovávat záznamy o nakládání s osobními daty dle GDPR a souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Anonymizovat, pseudonymizovat data a minimalizovat jejich zpracování.

Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, DPO (Data Protection Officer).

Vaše osobní data zpracováváme z těchto důvodů

Jste našimi klienty
Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám souhlas s měřením návštěvnosti
Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám email pro zasílání obchodních sdělení
Vyplnili jste náš online dotazník
Vyplnili jste náš offline dotazník

Klient Best of Healthy Hotels

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

Na základě smlouvy
Na základě zákonné povinnosti
Na základě oprávněného zájmu

Zpracováváme tyto osobní údaje

jméno
příjmení
adresa
IČO
DIČ
telefon
emailová adresa
webová adresa
Vaše osobní data využíváme těmito způsoby a za těmito účely

Použijeme vámi poskytnuté údaje pro:

Vytvoření smlouvy
Fakturaci služeb
Telefonickou komunikaci
Elektronickou komunikaci
Zasílání relevantních strategických či obchodních sdělení

Váš souhlas s použitím osobních dat potřebujeme z těchto důvodů

Abychom mohli vytvořit smlouvu, fakturovat vám služby, domluvit se s vámi či vašimi zaměstnanci na spolupráci
Váš souhlas s použitím osobních dat je platný pouze pro tyto fyzické a právnické osoby

Bude mít přístup k vámi poskytnutým osobním údajům

Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Může vás či vaše zaměstnance kontaktovat

Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Váše osobní údaje budou uloženy

Pouze v elektronické podobě na počítačích spolupracovníků Best of Healthy Hotels se zabezpečením dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí
Pouze v elektronické podobě ve službě Google Drive s přihlášením pomocí několikanásobné autorizace, která v maximální míře znemožňuje odcizení přihlašovacích údajů k této službě.
Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením a zpracováním osobních údajů

souhlas je automatický na základě smlouvy, zákonné povinnosti a oprávněného zájmu
nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravou některých uložených informací můžete provést zasláním žádosti na email redakce@nnmagazine.cz

Záznamy o zpracování osobních údajů

Od nabytí platnosti GDPR (25.5.2018) nedošlo k žádnému zpracování osobních údajů