search
de / cs
Facebook logo
Léčebná síla lesa
Wellness

Léčebná síla lesa

Také už jste slyšeli o terapii lesem, jinými slovy: forest bathing či Shinrin-yoku? Les skutečně má léčebnou sílu, a proto jej řada resortů zařazuje mezi své relaxační programy. Proč tomu tak je? Podívejme se na důvody z pohledu umělkyně Karin Zadrick.

Člověk od svého počátku pociťuje silnou bytostnou podobnost se stromem. Strom i člověk kvetou, zrají, padají, zanikají tak jako večerní světlo. Jsou podobným způsobem spjati s přírodou, jeden může symbolizovat druhého. Strom patří k nejstarším a nejhlouběji zakotveným předobrazům člověka. Podle prastarých mýtů o stvoření světa se lidé zrodili ze stromů. Podle germánských pověstí stvořili bozi z vyplaveného dřeva bytosti Ask a Embla (jasan a jilm, muž a žena), první lidský pár.

 

Strom. Možná vás překvapí, jak moc je pro planetu Zemi důležitý. Zdravý, spokojený strom, dobře zásobený vodou, dokáže totiž mnohem víc než ty nejlepší klimatické mechanismy. Jeho funkci nikdy nemůže nahradit žádný stroj. Když si to tedy shrneme, strom je polyfunkční. Ochlazuje krajinu, produkuje kyslík, čistí vzduch, váže na sebe prach, čerpá spodní vodu, hnojí půdu, poskytuje dřevo, dává stín, tlumí hluk, láme vítr.

 

Kolik z nás by neznalo příběh o muži, který sázel stromy?

Říká se, že každý muž by měl zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. Něco na tom bude. A pokud by každý z nás za svůj život zasadil alespoň jeden strom, dalo by se tady určitě o poznání lépe dýchat. Stromy jsou opravdu zázračné.

Ale pak je tady civilizační pokrok, vývoj, zalidněnost, zvětšování měst. Být trendy přeci znamená růst, stavět a budovat. To všechno se děje na úkor zeleně. Zelené pastviny jsme vyměnili za betonová náměstí. Lesy začaly mizet z map, na lukách a kopcích za městem se začaly rodit satelity. Ale jak už to bývá, přišlo vystřízlivění. Souznění s přírodou nám po čase začalo chybět. Až příliš pozdě nám došlo, že zeleň je pro život lidí nezbytná a že každá rostlina zastává důležitou funkci.

 

„Teprve až pokácíte poslední strom,
až otrávíte poslední řeku,
až ulovíte poslední rybu,
teprve tehdy přijdete na to,
že peníze se nedají jíst.“
(Indiáni kmene Cree)

ruka

Lesy léčí

Nepatřím sice k těm, kteří objímají pravidelně stromy, ale věřím v jejich neskutečnou energii a sílu. Lesy se toulám od útlého dětství, les byl vždy místem, které mi dodalo novou sílu jít dál přes všechny nesnáze a věřit, že bude líp, že si naše mysl odpočine od návalu stresových situací, které se na nás denně řítí.

Obklopující příroda má podle vědeckých studií na lidskou psychiku pozitivní dopad. Lidé žijící ve městech jsou sice psychicky odolnější, ale na druhou stranu podstupují mnohem větší riziko vzniku úzkostných poruch. Sama to na sobě hlavně v poslední době pociťuji. Život na vsi a v přírodě mi přináší vnitřní vyrovnanost a klid. Pobyt v lese je osvěžující a posilující pro tělo i pro psychiku.

Vlastnosti stromů a jejich působení na člověka zkoumá a využívá léčebná metoda dendroterapie. V dnešní době se často používá také název terapie lesem, forest bathing či Shinrin-yoku. Tvrdí, že les nemá blahodárný vliv jen vzhledem k čistšímu vzduchu či díky vůni zeleně. Stromy jsou podle ní i pramenem léčivé energie, přičemž každý má vlastní, specifické uzdravující “schopnosti”. Pomohou při únavě, když máte revma, při stresu i při ženských onemocněních. Pojďme se spolu v příbězích Našich kořenů toulat krajinou, chránit přírodu a její krásy a promlouvat se stromy. Stromy k nám totiž mohou začít promlouvat, jakmile je v přírodě rozlišíme, vnímáme je jako ”osobnosti” a známe jejich symbolický význam.