search
de / cs
Facebook logo
Nové generace cestují jinak a aktivně se zapojují do léčebných programů
Spa

Nové generace cestují jinak a aktivně se zapojují do léčebných programů

Ředitel Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně Reinhard Wall říká: "V Německu převažují hotelové řetězce, v Česku soukromé a nezávislé hotely." Jaké jsou aktuální trendy v hotelnictví a jaká specifika mají lázeňské resorty?

Máte zkušenosti s řízením hotelů v osmi zemích. Co pro vás bylo největší výzvou a proč?

Kromě toho, že se rodina mnohokrát stěhovala, je pro mě každý takový úkol novou výzvou. Zejména otevírání a rekonstrukce hotelů jsou vždy velmi motivující a náročné. Cílem je zavedení takového obchodního modelu, aby byl úspěšný pro hosty, zaměstnance i investory.

2108lm_falkensteiner-marienbad-library-1600-760x570

Liší se priority hotelových služeb a požadavky hostů v hotelech, ve kterých jste pracoval?

Na to mohu odpovědět pouze obecně, že každý host, bez ohledu na zemi nebo hotel, má specifická očekávání, která je třeba splnit. Tato očekávání se samozřejmě liší v závislosti na typu a kategorii jednotlivých hotelů. Dalším zásadním faktorem úspěchu je pochopení kulturních rozdílů v závislosti na původu hosta.

 

V České republice působíte již šest let jako ředitel hotelu Falkensteiner Spa Resort

Mariánské Lázně. Jak se liší čeští hosté od zahraničních?

Město Mariánské Lázně je – i v důsledku své geografické polohy – pro mnohé české hosty stále neobjeveným místem. Mnoho Čechů, kteří kvůli omezením v mezinárodním cestování v posledních letech navštívili toto město, je nadšeno krásou a rozmanitostí zdejší nabídky. Konkrétně v našem hotelu dokážeme nadchnout hosty kontrastem historické budovy a moderního, současného interiéru. Navíc v kombinaci s našimi propracovanými lázeňskými a gastronomickými službami jde o zážitek, který funguje.

MB_Yearly_Offer_107832_Header_1_2106ja_falkensteiner-marienbad-architektur-1600-768x405

Pracoval jste také v Německu. Můžete stručně popsat odlišnosti německého a českého hotelového trhu?

Rozdílů je mnoho. Jedním z nejdůležitějších je přítomnost mezinárodních řetězců, která je v Německu mnohem výraznější ve všech kategoriích hotelů. Naopak v České republice, a zejména na západě v lázeňském regionu, převažují soukromé a nezávislé hotely.

 

Jak ekonomické a politické změny ovlivňují staleté lázeňské město, jako jsou Mariánské Lázně?

Chování a požadavky tradičních mariánskolázeňských hostů se rychle mění. Příslušníků poválečné generace, která se po desetiletích těžké práce se značnými fyzickými potížemi vydala v padesáti letech na dvoutýdenní ozdravný pobyt do Mariánských Lázní, přirozeně ubývá. Nové generace cestují jinak, mají konkrétní a specifická očekávání a aktivněji se zapojují do realizace léčebných programů. Hosté jsou stále náročnější a lépe informovaní. Současně se mění i požadavky, převažují civilizační choroby a pomoc potřebuje i znatelný počet mladých hostů.

2109lm_falkensteiner-marienbad-exterior_B0014429-HDR-terrasse-1600-760x570

Museli jste tomuto vývoji přizpůsobit strategii hotelu, pokud jde o nabídku produktů a služeb? Můžete uvést nějaké příklady?

Samozřejmě. Přeorientování hotelu začalo již před lety, součástí této strategie byla rozsáhlá rekonstrukce a přechod do pětihvězdičkové kategorie. Zásadně jsme přehodnotili všechny styčné body hostů s hotelem a do detailů jsme proměnili koncepci nabídky ve všech oblastech. Nejvýznamnější změny se odehrály v lázeňských zařízeních Medical Spa – s řadou nových terapií od prevence vyhoření až po specifické programy pro uzdravené pacienty s rakovinou. Důležitým aspektem změn, který nás jasně odlišuje od ostatních hotelů, je gastronomická nabídka. Náš interně vyvinutý koncept „Balance Vital Kitchen“ nabízí stravu nejvyšší kulinářské úrovně založené na zásadách zdravé výživy. V další fázi budeme tento program systematické změny stravovacích návyků dále rozvíjet s kvalifikovaným poradenstvím a podporou, aby v něm hosté mohli pokračovat i doma.

 

Kam podle vás hotelový průmysl nyní směřuje a co bude rozhodující pro jeho budoucí prosperitu?

Stále důležitější je definování hotelových konceptů šitých na míru s přesným zaměřením na jasně definované cílové skupiny; samotná dobrá poloha již ke konkurenceschopnosti nestačí. Rozhodujícím faktorem v celé oblasti cestovního ruchu je kvalifikovaný personál, který má dnes rozhodující vliv na ziskovost podniku. 

 

Reinhard Wall je od května 2016 generálním ředitelem hotelu Falkensteiner Spa Resort v Mariánských Lázních. V minulosti pracoval v hotelovém managementu v dalších sedmi zemích (Rakousko, Německo, Španělsko, Venezuela, Nikaragua, Honduras, Brazílie). Hovoří plynně německy, anglicky, španělsky a francouzsky. Vystudoval Höhere Lehranstalt für Tourismus (Vyšší odbornou školu cestovního ruchu) v Bad Ischelu a jeho životním mottem je: "The sky is no limit."