search
de / cs
Facebook logo
Tanec energií v našem těle
Medical

Tanec energií v našem těle

Potřebujeme dobíjet energii, abychom ji mohli vydávat, čili žít... Zdroje mohou být různé a je to velmi individuální. Podívejme se na energii z holistického úhlu pohledu.

Na základě Einsteinovy rovnice E= mc2 jsme se učili, že můžeme přeměnit energii na hmotu a že energie obsažená v kusu hmoty se rovná hmotnosti tohoto kusu krát rychlost světla na druhou.
Ve světě kvantové fyziky se však zdá, že částice (včetně elektronů) vlastně vůbec neexistují. Kvantový fyzik by mohl říci, že elektrony, podobně jako ostatní částice menší než atom, jsou popsány „stavem hustoty pravděpodobnosti“. Příliš filozofické? Nikoli, spíše fyzikální a tedy racionální...

 

Niels Bohr, jeden z otců zakladatelů kvantové fyziky, prohlásil, že dopad těchto zjištění je dalekosáhlý a pro svět každodenních činností a lidské interakce významný. Tato zjištění znamenají, že na základě vědomého úmyslu můžeme vyvolat to, co vnímáme — že můžeme utvářet svoji realitu a to také děláme. Ať už více či méně vědomě.

 

Všechny tyto koncepce nám říkají, že ve středu našeho vesmíru nejsou žádné oddělené části a že všechno souvisí se vším ostatním. Musíme se naučit vnímat holisticky, protože náš svět a celý vesmír jsou vlastně propojeny. Celostní pohled na zdraví člověka tedy dává i v těchto souvislostech obrovský smysl.


Tento holistický způsob vnímání světa navíc odráží učení starověkých národů, například Inků. Taoistické, buddhistické a hinduistické učení nám již dlouho říká, že vše je jen tanec energie a že v tomto tanci se neustále proplétá tvar a beztvarost. Po celá tisíciletí lidé používali různé vědecké přístupy, aby trénovali a kultivovali energii nacházející se v těle.

 

V posledních letech je stále populárnější např. učení Čchi-kung (QiGong). Hlavním cílem veškerého tréninku Čchi-kung je zlepšení zdraví, posílení těla a prevence nemocí. Posuneme-li se ještě o krok dále, je Čchi-kung i způsob, jak dosáhnout „velké moudrosti“ a pochopit skutečnou podstatu lidské existence a jejího vztahu k vesmíru. Větší síla, lepší zdraví a osvojení si účinných bojových umění s pomocí učení Čchi-kung – kultivace vnitřní energie vašeho těla – může být výsledkem intenzívního tréninku.

 

Klíčem je vědomé využívání energie. Energie se dá natrénovat a přeměnit. Energie je klíčem k lepšímu životu... Řada wellness center a zdravých resortů právě Čchi-kung nabízejí vedle jógy a fyzioterapie jako jednu z možností posílení svého těla i ducha...