search
de / cs
Facebook logo
Jsme dynamickou a harmonickou směsí všech aspektů čchi
Medical

Jsme dynamickou a harmonickou směsí všech aspektů čchi

Na čem stojí tradiční čínská medicína. Jaké jsou souvislosti mezi životní energií – čchi – a harmonií všech protikladných prvků a sil – jin a jang? Podívejme se pod pokličku čínského lékařského vědění, ze kterého vychází většina východních léčebných metod.

Zkuste si představit energii v nejširším možném slova smyslu, energii, která je univerzální a která je projevem ať už hmotných aspektů, tak nehmotných substancí. V podobách země, po které šlapeme, vzduchu, který dýcháme, počítače, na kterém píšeme, našeho těla, ale i mysli, emocí nebo například i světla, tepla a pohybu. To všechno je podle čínského pohledu na člověka tak zvané „QI“. V Česku označované jako čchi.

Termín pochází ze staré Číny a dle dostupných pramenů se jedná o tzv. primární substanci vesmíru. Jde o bytí jako takové ve všech jeho podobách. A jak píše Wikipedia: „V běžném užití je chápána pouze jako výseč původního abstraktního záběru, jako biologická vitální síla. Ve skutečnosti je pouze jedním z možných projevů primární substance. Čchi tvoří podstatu tradiční čínské medicíny, akupunktury, cvičení čchi-kung i tchaj-ťi čchüan.“

V čínské lékařské klasice se říká, že celý náš život je o tzv. shromažďováním čchi. Zdravá a také šťastná lidská bytost je dynamickou, ale také harmonickou směsí všech aspektů čchi, které v konečné fázi tvoří to, kým jsme. Čchi se nachází ve stavu neustálého proudění, kdy se donekonečna proměňuje z jednoho aspektu čchi v jiný. Není ani vytvářena, ani nikdy nezaniká, pouze se mění ve svém projevu. Aby bylo možné hovořit o vztazích mezi různými aspekty a projevy čchi v daném kontextu, používá čínská filozofie pojem jin a jang.

oriento-LQfQ-nhS9A8-unsplash_CCHI

Čchi a jin&jang jsou tedy dva klíčové pojmy pro čínskou medicínu. Čchi je pro zjednodušení nazývána jako „životní energie“, jin a jang poté jako harmonie všech protikladných prvků a sil, které tvoří existenci. Z čínského pohledu, a vzhledem k důležitosti „brát vše jako celek“, jsou všechny „věci“ relativní. Věc lze chápat pouze ve vztahu k něčemu jinému. To je základní myšlenka, která stojí za používáním pojmů jin a jang. Jde tedy o termíny používané k popisu relativně protikladných vlastností nebo projevů čchi. Jestliže jin je forma, pak jang je funkce. Je-li jin hmotný, pak jang je nehmotný. Jin označuje aspekty nebo projevy čchi, které jsou relativně hmotné, podstatné, kondenzující, pevné, těžké, klesající, chladné, vlhké, chladivé, temné, pasivní a klidné. Jang označuje aspekty nebo projevy čchi, které jsou relativně nehmotné, amorfní, rozpínající se, duté, lehké, vzestupné, horké, suché, hřejivé, jasné, agresivní a aktivní.

Tyto dva pojmy – čchi a jin&jang – tvoří to, co bychom mohli nazvat kořeny tradiční čínské medicíny. Ta je základem pro většinu východního léčení, tedy je praktické těmto souvislostem rozumět.