search
de / cs
Facebook logo
Holistický přístup jako životní styl
Medical

Holistický přístup jako životní styl

Holismus pochází ze starořeckého slova holos, které znamená „celek“. Vnímání přírodních systémů, a tedy i člověka, komplexně, je smyslem holismu. Z tohoto úhlu pohledu tvoří tělo, mysl a duše neoddělitelný celek, všechno je spojeno se vším. A jak takový celistvý život žít?

Holistický životní styl se odehrává ve všech oblastech našeho života, to znamená ve fyzické, emocionální, sociální, spirituální a intelektuální rovině. Je ovlivněn prostředím, kosmickými, klimatickými a sezónními vlivy. Již v díle Aristotela Metafysika najdeme citát: „Celek je víc než souhrn jeho částí“. Pojďme se tedy na holistický životní styl podívat blíže.

Přehlížení signálů

Pochopíme-li holistické zákonitosti, můžeme ovlivnit naše zdraví mnohem více, než jsme doposud předpokládali. Tělo se totiž dokáže samo léčit téměř při jakékoli nemoci, pokud ovšem dostane šanci. Nápomocna v tom případě může být holistická neboli celostní medicína. Základním aspektem holistické medicíny je názor, že si člověk, který nerespektuje zákony vesmíru a přírody, nevyhnutelně vyvine poruchy tělesného a duševního zdraví. Žijeme v nemilosrdně stresující společnosti, naše strava je plná masa kontaminovaného hormony, bílého chleba bez živin a ovoce a zeleniny plné chemikálií. Jsou na nás kladeny vysoké nároky na práci, velká očekávání má i rodina a společnost. Kombinací těchto aspektů vznikají zdravotní problémy, které se mohou projevovat v různých formách na fyzické i psychické úrovni. Výsledkem je oslabení imunitního systému, které vede k vyčerpání, poruchám spánku, náchylnosti k infekcím, depresivním náladám, poruchám trávení nebo poruchám pohybového aparátu, obzvláště bolesti zad. Často jsou příznaky vnímány až příliš pozdě, protože mnoho lidí zapomnělo naslouchat signálům a potřebám svého těla. Ty vrozené anténky, které užívali naši předci a dodnes jsou předností lidí, kteří žijí v úzkém spojení s přírodou, jsou poničené, polámané, nejsou „na příjmu“. Často zpomalíme až v situaci, když poruchy zdraví začnou žít svůj vlastní život a stanou se chronickými.

Žijete holisticky?

Celostní medicína zkoumá tedy celého člověka, nesoustředí se pouze na jeho fyzické příznaky. Cílem tohoto přístupu je vrátit jedince zpět k jeho kořenům, vesmíru a přírodě, probudit hlubší porozumění vyšších vzájemných vztahů a naučit se brát ohled na sebe a na své prostředí. Když začneme regulovat energie narušeného těla, probudí se v nás potenciál pro sebeuzdravení:

Pro zájemce o toto téma doporučuji film Heal zaměřený na intervence mysli a těla. Tento snímek sleduje několik lidí, kteří použili tyto techniky po diagnostikování smrtelné nemoci. Film měl premiéru 1. července 2017 na Illuminate Film Festival.

Být fyzicky, duševně a duchovně zdravý znamená žít život podle vlastních představ, a to tak dlouho, jak mohu být na této planetě. Nejde o to žít co nejdéle, ale o to, abychom co nejlépe využili čas, který nám zbývá. Žít v naději, že příští den, příští týden nebo příští měsíc bude lepší, je málo. Začněte žít teď a tady...