search
de / cs
Facebook logo
Gustáv Solár: Hluboké kořeny a široké souvislosti akupunktury
Medical

Gustáv Solár: Hluboké kořeny a široké souvislosti akupunktury

„Akupunktura je především preventivní medicína, která pečuje o celkové "vyladění", tj. harmonizaci organismu,“ říká doktor Gustáv Solár z Prvé kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára ve slovenském Šamoríně.

Akupunktura je lékařské využití starobylé filozofie a znalostí, které dalece přesahují rámec medicíny. V naší civilizaci se traduje, že údajně pochází z Číny a to jako součást tradiční čínské medicíny. Obrysy její historie se však ztrácejí v hlubinách času před obdobím tzv. mýtických císařů před zhruba 5000 lety. V pramenech jsou tito císaři považováni za jeho zakladatele. Moderní věda však ukazuje, že genetický kód je zakódován již v nejstarších literárních pramenech, jako je Kniha proměn I-ťing. Dnes však byly zjištěny další poznatky, které chybí jak ve starých, tak v novějších původně známých pramenech. Nově zjištěné poznatky dávají logiku starým textům v kontextu současného vědeckého pohledu na realitu. To potvrzuje, že akupunktura je v zásadě založena na exaktních matematických, kosmologických, fyzikálních a dalších zákonech popsatelných moderní vědou a že některé procesy lze vysvětlit pouze na základě poznatků kvantové mechaniky. Staří Číňané šířili vědomosti formou metafor srozumitelných tehdejší době. Analogie můžeme najít i v jiných starověkých kulturách, například v egyptské, proslulé svými pyramidami, které máme problém postavit i s dnešní nejmodernější technologií. Jejich účel a skutečná funkce zůstává v rovině hypotéz. Ve skutečnosti se vyskytují po celé naší planetě, a to i v zaplavených oblastech. To jasně ukazuje na skutečnost, že před naší civilizací existovaly jistě vyspělejší civilizace než ta naše.

 

 Je zajímavé, že také v akupunktuře máme pyramidový model energetického informačního systému. Náš model komplexně popisuje procesy v akupunktuře a zahrnuje v sobě všechny předchozí modely (např. tao nebo pentagram atd.). Přirozeně tedy lze předpokládat, že akupunktura má stejně jako zmíněné pyramidy svůj původ ve starší a vyspělejší civilizaci. Její vznik, doba vzniku a zejména dosud známé zákonitosti budou z dnešního pohledu ještě nějakou dobu patřit do říše záhad. Zásluhy starověké čínské tradice na jejím zachování a rozšíření na západ jsou pro naši současnou civilizaci nepopiratelné. V odborné literatuře se dosud většinou zachovává tradiční a někdy až mystický pohled a představy, které rigidně vycházejí z tradiční čínské medicíny. Přitom akupunktura ve světle nejnovějších poznatků udivuje svou exaktností, komplexností a universalitou a má potenciál stát se jedním ze základních kamenů moderní a komplexní zdravotní péče.

jehly-akupunktura-cinska-medicina

Podívejme se blíže na to, co akupunktura vlastně je a čím se zabývá. Velmi zjednodušeně řečeno je akupunktura lékařský obor, který se zabývá aktivními body a meridiány v těle - tedy akupunkturními drahami, na nichž se tyto body nacházejí. Zabývá se také mikrosystémy, tj. vícenásobnými projekcemi celého organismu nebo jeho funkcí. Tento systém jako celek tvoří energetickou informační síť organismu. Energeticko-informační síť organismu souvisí s biorytmologickými zákonitostmi, kosmologickými, fyzikálními, biochemickými, sociálními, duchovními a dalšími komplexními souvislostmi, včetně poznatků současné medicíny. Rozsah potřebných znalostí a zkušeností je důvodem, proč je akupunktura oborem medicíny, který může na Slovensku ze zákona provádět pouze plně kvalifikovaný lékař. Šíře tématu přesahující lékařské vzdělání znamená, že se na výzkumu a studiu celého tématu musí podílet mnoho odborníků z různých lékařských i nelékařských oborů. 

 

Pokud si položíme otázku, jak to souvisí se zdravím, můžeme říci, že zdravý člověk musí mít všechny tělesné systémy v optimálním stavu, včetně energeticko-informační sítě. Tím je zajištěna koordinace samotného organismu i koordinace s okolím. Z toho vyplývá, že akupunktura je především preventivní medicína, která - lidově řečeno - pečuje o celkové "vyladění", tj. harmonizaci organismu.

su-jok-942x1024

Dnes je všeobecně akceptovatelné, že každá bytost, tedy i člověk, je jedinečný a neopakovatelný jedinec. Moderní medicína proto nemůže léčit diagnózu, ale člověka. Z akupunkturního hlediska je nutné ho "vyladit" tak, aby byl fyzicky, psychicky i duchovně v souladu sám se sebou i se svým okolím. To platí v nejširším slova smyslu, včetně životního prostředí, biorytmologických zákonů atd. Staří Číňané zdůrazňovali, že člověk musí žít v souladu se svým okolím, přírodou a celým vesmírem. Proto akupunktura nezná dělení obtíží na fyzické, psychické nebo jiné. Stejně jako organismus jsou i jeho poruchy vždy komplexní a zahrnují všechny aspekty bytí na fyzické i duchovní úrovni. Z tohoto pohledu neexistuje žádná izolovaná psychická nebo fyzická porucha. Dualistické chápání, jehož produktem je termín psychomatická medicína, nemá v akupunktuře smysl. Ze samotného principu fungování organismu vyplývá, že vše je vždy vzájemně propojeno a propojeno do složitých funkčních systémů. Na základě dlouholetých a rozsáhlých zkušeností (nejen) naší kliniky můžeme potvrdit, že indikační rozsah akupunktury jde napříč všemi lékařskými obory a zároveň hodnotí individuálně jedinečný a neopakovatelný organismus jako celek.

 

Dnešní akupunktura má možnosti objasnit příčiny pacientových problémů, nejen jeho aktuální stav. Výhody jsou zřejmé nejen pro nemocné, ale také pro aktivní manažery, vrcholové sportovce nebo lidi v situačním či chronickém stresu, stejně jako v rekonvalescenci nebo při rehabilitaci. Samotná akupunkturní léčba není jen ovlivňování bodů jehlami, ale také například teplem, elektřinou, magnety nebo aplikací různých látek na aktivní body či mikrosystémy. Na naší klinice již řadu let používáme aplikaci fyziologického roztoku, která nejen zvyšuje komfort pacienta, ale zákrok je podle našich zkušeností také účinnější a více odpovídá fyziologii těla. V rukou lékaře je velmi účinným a efektivním nástrojem prevence, diagnostiky a léčby.

20170315_174010-1024x768

solar

MUDr. Gustáv Solár, PhD

Lékař pro akupunkturu, psychiatrii, fyziatrii a balneologii
Šamorín, Slovensko