search
de / cs
Facebook logo
Dlouhověkost: nový silný trend ve zdravotnictví
Medical

Dlouhověkost: nový silný trend ve zdravotnictví

Přinášíme rozhovor o trendu dlouhověkosti se CEO a zakladatelkou kliniky Longevity Center Joannou Benszovou, která má své pobočky v Polsku a Německu.

"Zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale také rovnováha mezi tělesným a duševním stavem a našimi sociálními vztahy. Jde o udržení vitality po co nejdelší dobu a odstranění rizikových faktorů k prodloužení života," říká Joanna Benszová, zakladatelka a generální ředitelka centra dlouhověkosti - Longevity Center.

Centrum dlouhověkosti je prvním a zatím jediným inovativním zdravotnickým zařízením specializovaným na medicínu dlouhověkosti. V oblasti moderní zdravotní péče je Longevity Center průkopníkem i v celé Evropě.

Na dvou místech v centru Varšavy a v pětihvězdičkovém letovisku "Der Öschberghof" v Donaueschingenu pracuje mezinárodní tým lékařů a zdravotnických odborníků. Kromě toho byl vytvořen mezinárodní vědecký poradní sbor složený z odborníků a vědců v oblasti medicíny dlouhověkosti. Mezinárodní institut dlouhověkosti, nevládní organizace založená Joannou Benszovou a jejím partnerem a spoluzakladatelem knížetem Michaelem z Lichtenštejna slouží jako platforma pro výměnu informací o nejnovějších inovacích a trendech v oblasti dlouhověkosti.

Již více než deset let se na celém světě investují miliony dolarů do výzkumu zaměřeného na pochopení procesu stárnutí. Zdravotnické start-upy ve spolupráci s univerzitami přinášejí nová řešení a vědci sdílejí nové poznatky, které již nyní naznačují, že se vyplatí sledovat zdraví a životní styl včas, aby se aktivně zpomalily procesy stárnutí. "Za deset let se zařízení, jako je naše, mohou stát standardem v oblasti preventivní zdravotní péče," zdůrazňuje Joanna Benszová.

Centrum dlouhověkosti se zaměřuje na integrovaný přístup k 360° analýze zdraví svých klientů. Využívají se nejnovější vědecké poznatky v oblasti biomarkerů, biologického stárnutí, epigenetiky, neuropsychologie, imunopsychologie, hormonálního a mitochondriálního zdraví, výživy a kvality spánku.

"Identifikujeme a snažíme se eliminovat hlavní rizikové faktory, které ovlivňují zdraví a imunitu organismu. Současný rychlý rozvoj vědy v oblasti personalizované medicíny umožňuje důkladnější screening, který nabízí předvídat výskyt například kardiovaskulárních onemocnění nebo degenerativních změn v centrální nervové soustavě na mnoho let dopředu. Na základě těchto poznatků lze vytvořit intervenční plán, který může oddálit nebo odstranit zdravotní rizika. Klíčová je aktivní účast klienta," dodává doktor Robert Jarema, lékař s dlouholetou klinickou praxí a lékařský ředitel kliniky, který je součástí našeho lékařského týmu, který web BOHH zaštiťuje. 

Více info na: www.longevity-center.eu

 

jarema

Robert Jarema MD, PhD

Ředitel lékařského týmu v Longevity Center
Varšava, Polsko