search
de / cs
Facebook logo
Důsledkem manipulace je stres a krize, co s tím?
Ayurveda

Důsledkem manipulace je stres a krize, co s tím?

Společnost nás často tlačí do toho myslet si a cítit se jinak než podle vlastního uvážení. Manipulace dnes bohužel umí přeprat naši intuici a dostat nás tam, kam manipulátor potřebuje. Stres a psychické problémy jsou často důsledkem. Jak se tomu ubránit? Zde několik doporučení i z ájurvédského pohledu.

Žijeme v neklidné době a stále častěji slyšíme slovo „krize". Avšak jedním z původních významů „krize“ v řečtině znamená „rozhodnutí“. Právě krizové situace přinášejí okamžiky, ve kterých je třeba, často rychle, učinit rozhodnutí. A právě tento tlak ovlivňuje lidi natolik, že začínají trpět psychickými problémy.

 

Z tlaku a nejistoty může vzniknout i bezprostřední nebezpečí, jako je ztráta zaměstnání nebo ztráta ekonomického živobytí a s tím související nepokoje nejen mezi přáteli, ale i v rodině.

Ájurvéda je holistické léčebné umění, které vždy zachází s tělem, myslí i duší jako s celkem. Relativně neznámé však je, že v rámci ájurvedy existuje samostatně také psychoterapie.

 

V ájurvédě je duše vnímána jako božské nedotknutelné jádro, které si nemůže samo ublížit. Proto zaměřuje pozornost na naši tělesnou inteligenci nebo na naše vnitřní cítění. Zdravé děti vždy vědí, co je pro ně dobré nebo špatné a vyjadřují to, když jsou k tomu povzbuzovány. V průběhu dospívání se přizpůsobujeme sociálním a společenským strukturám, ovlivňuje nás výchova, škola a sociální prostředí.

 

V důsledku toho velmi často ztrácíme cit pro sebe nebo svou vlastní vnitřní sílu. Výsledkem je, že nejednáme podle naší intuice, ale podle toho, co od nás očekávají druzí. Žijeme hodně ve vnějším světě a plníme požadavky v práci a v rodině. Vlastnosti, které obecně považujeme za dobré, jako je tvrdá práce, ctižádost, ambice a profesionální úspěch, však mají i své stinné stránky, jestliže nevěnujeme pozornost sobě samému a vlastní konstituci. Na rozdíl od „západní“ psychoterapie, ve které klient hodně vypráví a nakonec musí přijít s vlastními řešeními, ájurvéda dává klientovi pokyny, aby vyšlapal nové cesty vedoucí k rovnováze a následně k uzdravení.

 

Ájurvédské učení vidí a zachází s každým člověkem jako s jednotlivcem. V západním světě není individuální chování žádáno či dokonce oceňováno, ale často je vnímáno jako „bizarní“ nebo v lepším případě jako „jiné“. Lidé, kteří na jedné straně chtějí splňovat standardy, aby optimálně patřili do společnosti, ale na druhé straně překračují své vlastní hranice, ztrácí schopnost vlastní intuice. A s tím souvisí i přirozený instinkt rozpoznat, co nám škodí a co prospívá. V určitém okamžiku přestává člověk vnímat, kdy je třeba udělat pauzu nebo že je třeba se vyhnout situaci či konfrontaci. V důsledku toho vzniká hněv, závist a strach, které vytváří v těle negativní stresové hormony. A právě ty vedou k fyzickým a duševním chorobám. Toto chování dnes můžeme pozorovat nejen mezi dospělými, ale i mezi školními dětmi.

 

Najít novou rovnováhu v životě není lehké a nevyřeší se mávnutím kouzelného proutku nebo polykáním prášků. Zde je několik doporučení dle ájurvédského přístupu v případě, že dotčený skutečně má o změnu zájem a je si své situace vědom: